Znajdź artykuł

Działania Komisji w sprawie ochrony handlu UE w latach 2004-2012

Actions of the Commission on the protection of the EU’s trade in the years 2004-2012

Unia Europejska posiada instrumenty ochrony rynku wewnętrznego Wspólnoty przed niepożądanymi skutkami importu, takie jak: środki antydumpingowe; środki antysubsydyjne; środki przed nadmiernym przywozem. Komisja Europejska stosuje dwa pierwsze rodzaje instrumentów do zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w przypadkach, gdy przywóz odbywa się na warunkach sprzecznych z zasadami handlu międzynarodowego handlu, natomiast trzeci rodzaj środka stosuje w celu umożliwienia przemysłowi kraju przywozu dostosowania się do znacznego wzrostu importu. W poniższym opracowaniu dokonano przeglądu najważniejszych działań KE dokonanych w latach 2004 -2012 w sprawie ochrony handlu.[...]
5/2014 str. 185

Kup aby przeczytać całość