Znajdź artykuł

Działalność gospodarcza składu celnego w zakresie obsługi eksportu

Podmiot prowadzący skład celny może wykonywać na terenie i w pomieszczeniach składu celnego działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie określonym w zezwoleniu Prezesa Głównego Urzędu Ceł na założenie i prowadzenie składu celnego. W ramach tej działalności w zakresie towarów wywożonych (eksportowanych) z Polski skład celny może: [...]
5/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość