Dyskusja nad zmianami w Kodeksie Celnym – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Dyskusja nad zmianami w Kodeksie Celnym

Debate over the changes in the Customs Code

Seminarium w Budapeszcie Komisja Europejska kończy prace nad projektem nowego Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Potrzeba przygotowania tego aktu prawnego , który tak jak dotychczasowy będzie stosowany bezpośrednio przez wszystkie państwa członkowskie wynikała z zarówno z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa jak i konieczności przejścia z dokumentacji papierowej na dokumentację  elektroniczną   W dniach 10-11 marca br. odbyła się w Budapeszcie w ramach programu Customs 2007 konferencja nt. "Zmodernizowanego Kodeksu Celnego". Podstawowym celem seminarium było ostateczne uzgodnienie treści projektu, tak aby możliwym było jego przedstawienie do rozpatrzenia przez Radę. Zasadniczymi zagadnieniami omawianymi na tym seminarium były takie zagadnienia  jak:[...]
5/2005 str.

Kup aby przeczytać całość