Znajdź artykuł

dotyczy: przepisów związanych z obrotem towarowym z za granicą, pogarszających konkurencyjność polskiej gospodarki

Szanowny Panie Przewodniczący, W imieniu Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji, reprezentującej m.in. agencje celne działające na rynku polskim, pragnę zwrócić uwagę Komisji na zagadnienia, które w sposób bardzo znaczący pogarszają atrakcyjność odpraw celnych w Polsce w stosunku do odpraw w innych państwach Unii Europejskiej a w efekcie powodują pozbawienie wpływów z tytułu 25% cła, które mogłoby być pobrane przy odprawach w Polsce. Niniejsze wystąpienie dotyczy polskich przepisów związanych z obrotem towarowym z zagranicą: [...]
5/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość