Doręczenie i doręczenie zastępcze w sprawach celnych (część druga) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Doręczenie i doręczenie zastępcze w sprawach celnych (część druga)

Novum wprowadzonym przez Ordynację podatkową, w kwestiach doręczeń, jest instytucja „pełnomocnika do spraw doręczeń”. Art. 147 § 1 Ordynacji stanowi, że strona obowiązana jest do ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń w przypadku wyjazdu za granicę na okres co najmniej 6 miesięcy. Ponownie należy podkreślić, iż użycie przez ustawodawcę sformułowania „strona” wskazuje tylko na takie sytuacje, kiedy postępowanie jest w toku. Jeżeli nawet osoba powzięła informację o tym iż będzie toczyć się wobec niej postępowanie, to do momentu jego wszczęcia (na wniosek lub z urzędu) nie ma obowiązku ustanawiania pełnomocnika do spraw doręczeń. 4 strony - 13673 znaki[...]
10/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość