Dodatkowe zabezpieczenie – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Dodatkowe zabezpieczenie

Posiadając odpowiednie pozwolenie jednej z placówek Urzędu Celnego w Gdyni, wykonuję czynności związane z uszlachetnianiem czynnym. Moje czynności polegają na wykonywaniu produktów kompensacyjnych z materiałów powierzonych przez zagranicznego kontrahenta, przy czym wartość wyrobów gotowych jest o około 30 % wyższa niż wartość przywiezionych z zagranicy komponentów. Urzędem celnym objęcia towaru procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, zakończenia procedury oraz kontrolnym jest stale ta sama placówka celna. W chwili objęcia powierzonego towaru procedurą, składam zabezpieczenie pokrycia należności wynikających z długu celnego w pełnej wysokości. Zabezpieczenie to jest mi zwracane dopiero po ostatecznym rozliczeniu. [...]
4/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość