Dobre sąsiedztwo celne Polski i Białorusi – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Dobre sąsiedztwo celne Polski i Białorusi

Good neighbor practices in Polish and Belarus Customs Services

...  Równolegle z wystawą odbyło się XI posiedzenie  Polsko-Białoruskiego Forum Gospodarczego "Dobre Sąsiedztwo", poświęcone  aktualnym  zagadnieniom  współpracy gospodarczej między obu krajami. Również w ramach Forum szeroko omawiano kwestie graniczne i celne. W swym obszernym wystąpieniu Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej Wiesław Czyżowicz mówił m.in. o wpływie samorządów gospodarczych, w tym Rady Celnej funkcjonującej przy Ministrze Finansów, na kształt prawa celnego. Z przedstawionych przez samorządy i Radę 36 propozycji, ...[...]
5/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość