Znajdź artykuł

Delegacje dla pracowników Służby Celnej

W informacji z dnia 31 lipca br szef Służby Celnej napisał: „ Nakazać dyrektorowi wprost nie bardzo mogę, bo to dyrektor jest dysponentem środków finansowych - budżetu IC i on jest pracodawcą, a więc podpisującym stosowne umowy. Choć pewne ujednolicenie przydałoby się. Ale trzeba by zacząć od początku - to znaczy od uregulowania zasad wykorzystywania delegacji do wyjazdów służbowych. Mam tu na myśli odejście od rozliczania dojazdu do stałego nadzoru w ramach delegacji i płacenia za ten dojazd, bo jest to dojazd do stałego miejsca pracy, tak jak inni funkcjonariusze, czy pracownicy dojeżdżają do OC, UC czy IC. [...]
8/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość