Znajdź artykuł

Decyzja jako akt kierownictwa wewnętrznego w Służbie Celnej

Celem opracowania jest zapoznanie czytelników z aktami prawa wewnętrznego, a ściślej aktów kierownictwa wewnętrznego funkcjonujących w Służbie Celnej, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji wydawanych przez Szefa Służby Celnej, dyrektorów izb celnych oraz naczelników urzędów celnych. Punktem wyjścia do rozważań jest konstytucyjny podział źródeł prawa opierający się na rozróżnieniu aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów prawa wewnętrznego.[...]
3/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość