Znajdź artykuł

Czytelnicy pytają…Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Readers ask

„Moja żona prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna poprzez wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Ja - jej mąż, działając z upoważnienia żony składam w urzędzie celnym deklaracje podatku akcyzowego i przedkładam jednocześnie kopię pełnomocnictwa udzielonego mi przez żonę. Jeżeli składam deklarację akcyzową samochodu osobowego żony tzn. w deklaracji jest wpisana osoba fizyczna Antonina Kowalska[1] to funkcjonariusze celni nie żądają ode mnie przedłożenia opłaty skarbowej w wysokości 17 PLN od złożonej kopii pełnomocnictwa. ...[...]
10/2014 str. 378

Kup aby przeczytać całość