Znajdź artykuł

Czy wyjaśnienia Rady Współpracy Celnej w Brukseli mogą być źródłem prawa?

Dyrektor Urzędu Celnego w M. odmówił spółce S. wprowadzenia na polski obszar celny samochodu marki Daimler-Benz przeznaczonego do przewozu śmieci z możliwością ich prasowania (ugniatania). Prezes Głównego Urzędu Celnego uchylił decyzję organu celnego I instancji w części dotyczącej procedury celnej w polu 37 dokumentu SAD, a w pozostałej części decyzję tę utrzymał w mocy.[...]
4/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość