Czy Prezes GUC ma rację? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Czy Prezes GUC ma rację?

Prezes GUC w swoich wypowiedziach permanentnie twierdzi, iż w polskim systemie celnym funkcjonują mechanizmy mające na celu uproszczenie istniejących procedur celnych implikujące skracaniem czasu poszczególnych odpraw celnych. Jednak rzeczywistość gospodarcza otaczająca uczestników handlu zagranicznego niestety nie potwierdza tych optymistycznych opinii. [...]
3/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość