Czy Prezes GUC ma rację – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Czy Prezes GUC ma rację

W nawiązaniu do artykułu "Czy Prezes GUC ma rację" autorstwa Gerarda Mosieja, opublikowanego w MPC z marca br., niejako wywołany do tablicy - pragnąłbym wyjaśnić kilka kwestii związanych z metodyką odpraw celnych, jaka jest stosowana w Urzędzie Celnym w Białymstoku. [...]
5/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość