Czy organy podatkowe instrumentalnie traktują postępowania karne skarbowe? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Czy organy podatkowe instrumentalnie traktują postępowania karne skarbowe?

Do the tax authorities treat criminal fiscal proceedings instrumentally?

Odpowiedzią na tytułowe pytanie jest raport, o którym mowa w prezentowanej interpelacji poselskiej. Co ciekawe - ministerstwo zasadniczo widzi problem, ale samo nie jest pewne, czy on istnieje - tak z kolei można zrozumieć odpowiedź na interpelację. Tę interpelację i odpowiedź warto też czytać w kontekście uchwały NSA, dotyczącej instrumentalnego wszczynania postępowań podatkowych. Tu przeczytasz:  Uchwała  NSA z 24 maja 2021 r. - sygn. akt – I FPS 1/21[...]
7/2021 str. 237-07-21

Kup aby przeczytać całość