Czy gliny z Jaroszowa będą chronione? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Czy gliny z Jaroszowa będą chronione?

W dniu 23 listopada 1998 r. Minister Gospodarki wszczął postępowanie ochronne przed nadmiernym przywozem glin ogniotrwałych z Ukrainy (Monitor Polski Nr 41, poz. 570). Wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego złożyło przedsiębiorstwo JARO S.A. z Jaroszowa k/Wrocławia, prowadzące odkrywkową eksploatację glin. Posiada ono dominującą pozycję na krajowym rynku glin ogniotrwałych, głównie ze względu na fakt występowania tam najlepszych jakościowo złóż. Przedsiębiorstwami, które również wydobywają gliny, lecz gorszej jakości i na mniejszą skalę są m.in. Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, Kopalnia Węgla Brunatnego w Turoszowie, Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Natomiast gliny palone, oprócz JARO, które ma blisko 100% udział w produkcji krajowej, wytwarzają również Zakłady Surowców Ogniotrwałych "Górka" S.A. w Trzebini, których glinki posiadają wyższe parametry.[...]
12/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość