Znajdź artykuł

Czas potrzebny na konsultacje

2 strony – 6160 znaków Szanowny Panie Redaktorze Jestem agentem celnym i stałym czytelnikiem Waszego czasopisma. Wiem, że w jutro ma Pan przeprowadzić wywiad z Dyrektorem naszej Izby (Izba Celna w Rzepinie - dop. redakcji). W związku z tym proszę o przedstawienie poniższych pytań Dyrektorowi. (nazwisko i imię do wiadomości redakcji) 1. Dlaczego przy zabezpieczeniu towaru (chodzi o znaki towarowe) przez grupę mobilną na Świecku bardzo długo trwa przepływ dokumentacji tzn. do UC Gorzów docierają dokumenty po około 8 do 10 dni i tam dopiero w 10 dzień jest wystawiany protokół zatrzymania. Protokół jest wysyłany listem poleconym do pełnomocnika właściciela znaku towarowego. Z chwilą doręczenie protokołu zaczynają biec terminy wynikające z unijnych przepisów. Natomiast pełnomocnik właściciela znaku informowany jest mailowo o zatrzymaniu towaru w dniu, kiedy to się stało. Tym samym daje się pełnomocnikowi dodatkowy termin do podjęcia działań wynikających z prawa polskiego (np. postępowanie karne lub cywilne). Jeżeli zatrzymanie dokonywane jest przez OC na Świecku wtedy wszystkie formalności załatwiane są w ciągu 1-2 dni (tzn. w tym czasie sporządzany jest protokół zatrzymania towarów). Trzeba zatem usprawnić całą procedurę aby obieg dokumentów był sprawniejszy. 2. Dlaczego w Izbie rzepińskiej biorąc materiał porównawczy (chodzi o ceny) są stosowane ceny z terenu RP chodź kodeks wskazuje na teren całej wspólnoty. A takowy posiadają bo był dostarczony przez podmioty. [...]
6/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość