Znajdź artykuł

Cyfrowy zakład oraz cyfrowy podatek – analiza koncepcji opodatkowania przedsiębiorstw cyfrowych w UE

Digital permanent establishment and digital tax – analysis of the concept of the taxation of digital enterprises in the EU

...Z danych Komisji Europejskiej wynika, że wartość europejskiej gospodarki opartej na danych w 2016 r. wyniosła 300 mld euro, a zaangażowanych w obróbkę danych było 6,16 mln pracowników zatrudnionych w 255 tys. podmiotów[1]. Do roku 2020 prognozowany jest wzrost wartości do 739 mld euro, co stanowi 4% PKB Unii Europejskiej[2] (dalej: UE). W przypadku polskiej gospodarki, rządowe analizy intensywności wykorzystania danych prowadzą do wniosku, że danym przypisać należy ponadprzeciętnie wysoki udział w łącznej produktywności krajowej gospodarki[3]. Modele biznesowe oraz sposoby realizacji procesów operacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w wysokim stopniu uzależnione są od danych i transferu danych. [1]Raport Komisji Europejskiej, European Data Market SMART 2013/0063, Executive Summary, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-results-european-data-market-study-measuring-size-and-trends-eu-data-economy (dostęp: 31.01.2019 r.). [2]Ibidem. [3]Analiza diagnostyczna Ministerstwa Cyfryzacji, Intensywność wykorzystania danych w gospodarce a jej rozwój, s. 4, https://mc.bip.gov.pl/fobjects/download/305244/executive-summary-pl-3-docx.html (dostęp: 31.01.2019 r.). [...]
4/2019 str. 141

Kup aby przeczytać całość