Customs 2007 – Nowy Kodeks Celny – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Customs 2007 – Nowy Kodeks Celny

Program cło 2007Założenia programu CUSTOMS 2007 były już prezentowane na łamach naszego czasopisma. Przypomnijmy je. Aby ograniczyć się do konkretów zacytuję wyjątki z rozdziału książki Michaela  LUXA - „Prawo celne Unii Europejskiej, podręcznik dla praktyków z przykładami i pożytecznymi wskazówkami”[1]Program działań dla ceł we Wspólnocie „Cła 2007”Wspólnotowe prawo celne stosowane jest przez 25 krajowych administracji celnych. Same prawne środki nie wystarczą, aby zapewnić skuteczną i efektywną pracę tych organów tak, jakby stanowiły one jedną administrację celną. Aby osiągnąć ten cel niezbędne są dodatkowe instrumenty, a w szczególności: systemy komunikacji i wymiany informacji, grupy zarządzające i projektowe, wymiana urzędników, seminaria i warsztaty, monitoring i benchmarking, działania kształcące i doszkalające.[1] Michael  LUX – „Prawo celne Unii Europejskiej, podręcznik dla praktyków z przykładami i pożytecznymi wskazówkami”  rok wyd.2005, Wydawnictwo BW Szczecin str.30[...]
10/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość