Znajdź artykuł

Coraz mniej jesiotrów

Losem dzikich jesiotrów, ryb które rozmnażają się głównie w morzu Kaspijskim i Czarnym oraz w dolnym biegu Dunaju, w styczniu 2006 roku zainteresowały się media, gdy Sekretariat CITES odmówił ogłoszenia kwot eksportowych dla kawioru i innych produktów wytwarzanych z tych ryb, co praktycznie zawiesiło handel nimi. W ramach uzgodnionego systemu kwotowego region ten co roku eksportuje do 150 ton ... [...]
8/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość