Co z tego wynika w praktyce ? Polska Członkiem Światowej Organizacji Handlu – WTO Część II – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Co z tego wynika w praktyce ? Polska Członkiem Światowej Organizacji Handlu – WTO Część II

Jasne i trwałe reguły ustalania pochodzenia towaru ułatwiają handel międzynarodowy. Porozumienie o Regułach Uznawania Pochodzenia określa, że reguły te muszą być stosowane bezspornie, spójnie i neutralnie. Reguły uznawania pochodzenia, zwane także regułami pochodzenia są to prawa, przepisy i procedury, których celem jest określenie kraju pochodzenia towaru. Zasadnicza część Porozumienia dotyczy reguł pochodzenia stosowanych w handlu prowadzonym w oparciu o KNU, czyli [...]
5/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość