Ciężkie czasy dla cła – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Ciężkie czasy dla cła

Jeżeli jakaś administracja celna jest w pełni zadowolona ze swojej działalności i w dodatku przyznaje się do tego publicznie, to znaczy że chyli się ku upadkowi. O ile wiem, nie zanotowano ostatnio takich przypadków zachwytu. Cło na całym świecie zdaje sobie sprawę jak trudno jest dziś sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez handel międzynarodowy i nadążać za jego dynamicznym rozwojem. Przedstawiciele administracji celnych krajów wysoko rozwiniętych bardzo ostrożnie mówią o tym, że funkcjonują stosunkowo sprawnie i efektywnie. Podkreślają raczej potrzebę ciągłej modernizacji, rozwoju, wprowadzania dalszych ułatwień dla handlu i maksymalnego wykorzystania potencjału, którym dysponują.[...]
7/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość