Znajdź artykuł

Charakterystyka podatników i organów podatkowych dla potrzeb akcyzy część II

W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2009r. ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. zmieniły się także przepisy dotyczące zakresu podmiotowego opodatkowania tym podatkiem. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację cyklu zapoczątkowanego w poprzednim numerze. Dokonano w nim analizy regulacji prawnych dotyczących takich grup podmiotów jak: podatnicy tego podatku, „podmioty reprezentujące” jako szczególna grupa podmiotów określona przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. oraz organy podatkowe właściwe dla poboru akcyzy i znaków skarbowych akcyzy. [...]
5/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość