Znajdź artykuł

Charakterystyka magazynów celnych – Magazyn czasowego składowania

Magazyn czasowego składowania prowadzony jest na zasadach i w sposób określony specjalnymi przepisami celnymi, jak i regulaminem prowadzenia magazynów czasowego składowania. Status towarów składowanych czasowo nabywają towary z chwilą przedstawienia ich urzędowi celnemu do momentu nadania im przeznaczenia celnego. Towary te mogą znajdować się jedynie w miejscach uznanych przez organ celny i na warunkach określonych przez te organy i nazywają się „magazynami czasowego składowania”. Magazyny te dla zapewnienia stosowania przepisów prawa celnego, mogą być zamykane na dwa klucze,[...]
7/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość