Charakterystyka handlu zagranicznego Słowenii – podstawy traktatowe – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Charakterystyka handlu zagranicznego Słowenii – podstawy traktatowe

Polityka UE w stosunku do krajów byłej Jugosławii w 2000 roku uległa poważnym przeobrażeniom. Po zmianach politycznych w niektórych krajach na tym obszarze, UE zdecydowała się na aktywniejszą politykę w tym regionie. Poza działaniami w ramach Paktu Stabilności, rozpoczęła podpisywanie porozumień o stabilności i akcesji. Porozumienia te rząd Słowenii odbiera jako gwarancję stopniowej liberalizacji handlu z obu krajami także po wejściu do UE i formułę, dzięki której będzie realizował swoje interesy. Słoweński eksport do Chorwacji, pomimo spadku w kilku ostatnich latach, stanowi 8% słoweńskiego eksportu ogółem, dlatego też szczególnie istotne jest to, że chorwackie porozumienie z UE o stabililności i akcesji jest korzystne dla Słowenii. Podobne możliwości stwarza także podpisana już umowa z Macedonią. Przy tym rząd słoweński ocenia, że obniżka ceł pozytywnie wpłynie na planowane wejście Macedonii do WTO. Słoweńskie przedsiębiorstwa na rynkach krajów byłej Jugosławii coraz częściej występują w roli inwestora, nie tylko sprzedawcy, dzięki czemu ulega zmianie spektrum słoweńskich interesów. W roli inwestorów słoweńskie firmy lepiej sobie radzą z naciskami konkurencji i są żywo zainteresowane liberalizacją handlu w regionie i międzynarodową współpracą gospodarczą tych krajów ze światem. [...]
10/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość