Znajdź artykuł

Ceny transferowe (transfer pricing) (część pierwsza)

6 stron – 23 153 znaki Intencją autora jest w miarę pełne przedstawienie problematyki cen transferowych w aspektach międzynarodowych i krajowych. W części pierwszej cyklu podjęto takie kluczowe kwestie, jak: określenia pojęcia cena transferowa (transfer pricing) i pojęcia podmioty powiązane (associated enterprises) oraz zjawiska przerzucania dochodu (profit shifting) i zasady długości ramienia (arm`s length principle). [...]
3/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość