Znajdź artykuł

Celnicy wymieniają się danymi z organami ścigania

„Dziennik Gazeta Prawna” „Celnicy wymieniają się danymi z organami ścigania” AR - 31.10.2011 Celnicy wymienią się danymi z organami ścigania Organy Służby Celnej oraz kontroli skarbowej będą upoważnione do wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych, zapobiegania ...[...]
11/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość