Celnicy chcą ustawowej regulacji swego zawodu. Kolejna służba w mundurach – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Celnicy chcą ustawowej regulacji swego zawodu. Kolejna służba w mundurach

Obowiązujące Prawo celne bardzo ogólnikowo określa zasady funkcjonowania zawodu celnika. Po ostatnich zmianach ustawodawczych, funkcjonariusze celni zostali podporządkowani ustawie o służbie cywilnej, chociaż ich zadania bliższe są formacji mundurowych, takich jak straż graniczna czy policja. Niewiele lepiej jest we wchodzącym w życie 1 lipca 1997 r. Kodeksie celnym. [...]
5/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość