Znajdź artykuł

Celnictwo w gospodarce elektronicznej (część druga – pierwsza zamieszczona została w poprzednim numerze „Monitora”)

15 stron -61300znaki 1. Modelowa propozycja UNCITRAL ONZ, a zwłaszcza jej Komisja d/s Prawa Handlu Międzynarodowego (United Nations Commission on International Trade Law - UNCITRAL) zajmuje się przygotowaniami najbardziej uniwersalnych praw związanych ze normami i standardami regulującymi międzynarodowy obrót towarowy. To właśnie w tej Komisji, powołanej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 1996r., powstał najbardziej uniwersalny dokument prawny zatytułowany „Modelowa ustawa UNCITRAL o handlu elektronicznym z przewodnikiem realizacyjnym”. Został on przyjęty jako Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ.38 [...]
6/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość