Znajdź artykuł

Celnictwo w gospodarce elektronicznej1 (część trzecia – ostatnia, poprzednia zamieszczona została w czerwcowym numerze „Monitora”)

4 strony – 16385 znaki IV. Handel elektroniczny a celnictwo polskie Analiza relacji między cłem a handlem elektronicznym na rynku międzynarodowym pokazała jak wiele spraw w tym zakresie jest nierozstrzygniętych nawet w najwyżej rozwiniętych krajach świata i na forach międzynarodowych organizacji związanych z handlem międzynarodowym i celnictwem. Na dobrą sprawę kraj nasz jest na początkowym etapie stykania się z tym problemem. Jak dotychczas podstawowe sprawy odnoszące się do handlu elektronicznego w rozumieniu wąskim, sensu stricte, ograniczonym do przepływu przez granicę towarów w postaci niematerialnej, cyfrowej pozostaje poza polem zainteresowania polskiej administracji celnej. [...]
7/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość