Znajdź artykuł

Celnictwo na przestrzeni dziejów – od starożytności do współczesności (część czwarta – poprzednia zamieszczona została w styczniowym numerze „Monitora”)

Rozbiory przerwały proces tworzenia nowoczesnych na owe czasy zasad handlu, ziemie polskie stały się częścią obcych obszarów celnych.102 W tym okresie każdy z rozbiorów był uzależniony od polityki państw zaborczych również w zakresie regulacji celnych i handlowych.103 W rezultacie rozbiorów ziemie polskie zagarnięte przez Rosję i Prusy włączono do systemów celnych zaborców, jedynie Galicja po I rozbiorze (1772 r.) początkowo pozostała odrębnym obszarem celnym, w którym obowiązywały dawne cła polskie.104 Ograniczono szlacheckie przywileje i wprowadzono kordon celny między Galicją a Rzeczypospolitą. Próbowano nawet wpłynąć na rozwój handlu z Rzeczypospolitą, obniżając cło wywozowe do 5/12 %, a tranzytowe do ? % wartości towaru. Austriacka taryfa celna z 1775 r. nie obejmowała Galicji, dopiero w 1784 r . włączono ją do jednolitego obszaru celnego austriackiej części monarchii Habsburgów, w którym obowiązywały wysokie cła protekcyjne.105 [...]
2/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość