Znajdź artykuł

Światowe trendy w wykonywaniu granicznej kontroli celnej (część druga)

Metody selektywne Biorąc pod uwagę rozmiar współczesnej wymiany towarowej, rozwój środków transportu, powszechność i masowość komunikacji międzynarodowej oczywistym stało się, że objęcie wszystkich osób i przesyłek przemieszczających się przez granice szczegółową kontrola celną jest niemożliwe. Wymagałoby to zastosowania olbrzymich sił i środków i spowodowało zablokowanie ruchu transgranicznego. Jednocześnie rozwój metod przemytu i sposobów ukrycia oraz wzrost zagrożenia jaki mogą powodować przemycane towary wymusiły konieczność stosowanianowych form kontroli, bowiem poprzednio stosowana graniczna kontrola celna miała charakter wybiórczy, wyrywkowy i często przypadkowy. Dotychczas stosowane, prymitywne, często po prostu intuicyjne metody wskazań do kontroli celnej okazały się nieadekwatne do potrzeb. Mając powyższe na względzie rozpoczęto poszukiwania technik wyboru opartych na naukowych metodach. Zastosowanie selektywnych metod kontroli celnej opiera się na założeniach, że wobec niemożliwości objęcia wszystkich przesyłek szczegółową kontrolą celną, należy skoncentrować siły na przesyłkach, które z pewnych względów budzą podejrzenie przemytu.[...]
12/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość