Znajdź artykuł

Świadomość jednostki jako warunek bycia dłużnikiem na tle wybranych wyroków TS UE oraz sądów polskich

Brak wymogu świadomości podatnika co do ziszczenia się przesłanek powodujących powstanie obowiązku i zobowiązania podatkowego na gruncie prawa podatkowego nie budzi większych wątpliwości. Prawo podatkowe jest na tyle zobiektywizowane, że właściwie nawet nie zauważamy tego aspektu sprawy. Zazwyczaj zresztą nie jest to zdarzenie tajne dla podatnika. Podatnik może nie wiedzieć, że z danym zdarzeniem wiąże się obowiązek zapłaty podatku, ale zazwyczaj wie, że do tego zdarzenia dochodzi. Wie więc, że osiąga dochód, posiada nieruchomość etc. Oczywiście można wskazać sytuacje, gdy nie jest to oczywiste. Przykładem mogą być tu przychody z tzw. nieodpłatnych świadczeń.[...]
4/2014 str. 8

Kup aby przeczytać całość