Znajdź artykuł

Świadek w postępowaniu celnym

7 stron – 18094 znaki Celem postępowania celnego jest wydanie prawidłowego rozstrzygnięcia merytorycznego w indywidualnym sporze. W tym celu organ celny zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej zobowiązany jest podjąć wszelkie czynności zmierzające do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy - tzn. zebrać i rozpatrzyć w sposób wyczerpujący cały materiał dowodowy oraz umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. [...]
7/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość