Środki ochronne po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Środki ochronne po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Niniejszy artykuł stanowi jedynie próbę przedstawienia teoretycznego podejścia do kwestii środków ochronnych (tj. środków antydumpingowych, antysubwencyjnych i ochronnych przed nadmiernym przywozem towarów z zagranicy) stosowanych zarówno przez Polskę, jak i Unię Europejską w odniesieniu do towarów trzecich oraz siebie nawzajem, jak również środków stosowanych przez kraje trzecie wobec Unii lub Polski, po przyjęciu naszego kraju w poczet członków Unii. Poglądy wyrażone w tym artykule sa oparte wyłącznie na wiedzy i przekonaniach autora, nie stanowiąc tym samym oficjalnego stanowiska strony polskiej w toczących się negocjacjach dotyczących rozszerzenia Unii Europejskiej w kontekście polityki handlu zagranicznego (a w tym, w szczególności polityki celnej).[...]
12/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość