Środki ochronne na przywóz łososia hodowlanego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Środki ochronne na przywóz łososia hodowlanego

Ministerstwo Finansów informuje, że z dniem 6 lutego 2005 r. weszło w życie rosporządzenie Komisji (WE) Nr 206/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego (Dz. Urz. WE L 33 z 5.02.2005 str. 8-29, Dz. Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne t. 48, str. 8-29).                W wyniku zakończenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem tego towaru z krajów trzecich wprowadzone zostają następujące ostateczne środki ochronne na przywóz łososia atlantyckiego hodowlanego:      [...]
3/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość