Znajdź artykuł

Środki antydumpingoweKomentarz – część VII

Anti-dumping measures. Commentary – Part VII

Art.12 ust.1-5 Absorpcja Przepis art.12 wyjaśnia procedurę ponownego wszczęcia dochodzenia antydumpingowego, jeżeli zostanie stwierdzone dalsze działanie dumpingu, które ma na celu zniwelowanie efektów nałożenia środków antydumpingowych. Zniwelowanie ceł antydumpingowych ( lub inaczej wchłonięcie ceł) objawia się tym, że po okresie objętym pierwotnym dochodzeniem i przed wprowadzeniem środków lub po tym fakcie, ceny eksportowe zostały obniżone lub że nie nastąpiła zmiana cen odsprzedaży lub dalszych cen sprzedaży produktu przywożonego do Wspólnoty, albo gdy taka zmiana nie była wystarczająca.[...]
1/2014 str. 7

Kup aby przeczytać całość