Znajdź artykuł

Środki antydumpingowe. Komentarz – część druga

Wartość normalna dla krajów nieposiadających gospodarki rynkowej Art. 2 ust.7 W ramach rozporządzenia podstawowego jest stosowany podział krajów ze względu na status gospodarki rynkowej lub nierynkowej. Określenie statusu kraju (kraju trzeciego) w postępowaniach antydumpingowych ma podstawowe znaczenie dla ustalenia występowania dumpingu oraz określenia jego wysokości (marginesu dumpingu). Ponieważ status kraju wpływa na wybór metody obliczeń, tj. wartości normalnej towaru. W rozporządzeniu przedstawiono definicję wartości normalnej, która rozróżnia „gospodarki rynkowe” i „gospodarki, w których nie ma mechanizmów rynkowych”. Dla tych gospodarek stosuje się [...]
8/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość