Znajdź artykuł

Cło a Konstytucja

str. MPCiP 355 – 356 – 8 000 znaki Zarówno w stanie prawnym obowiązującym przed akcesją, jak i po akcesji można mieć wątpliwości co do zgodności z Konstytucją sposobu ustanawiania ceł. Zgodnie z art. 217 Konstytucji R.P. nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych (...) następuje w drodze ustawy. [...]
9/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość