Znajdź artykuł

Cło a Konstytucja

2 strony – 7 280 znaki W zainteresowaniem przeczytałem artykuł Andrzeja Ossowskiego opublikowany w MPCiP 9/2006. Zawodowe i prywatne zainteresowanie tematem poruszonym przez autora spowodowało konieczność wyrażenia swojej opinii w tym względzie. Trudności w zdefiniowaniu, czym jest cło wynikają z faktu,że ani krajowy , ani wspólnotowy prawodawca nie stworzył definicji legalnej tego pojęcia. Oba akty normatywne używają niezdefiniowanego pojęcia cła do stworzenia legalnej definicji „należności celnych”.( vide art. 3 par.1 pkt. 8 i 9 k.c., czy art. 4 pkt. 10 i 11 WKC). Według WKC należności celne to „cła i inne opłaty związane z przywozem( wywozem ) towarów” , zaś w w.k.c. należności celne oznaczają: „cła i opłaty o równoważnym skutku należne przy przywozie( wywozie) towarów”. [...]
12/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość