Cła morskie i lotnicze w II Rzeczypospolitej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Cła morskie i lotnicze w II Rzeczypospolitej

W II Rzeczypospolitej przepisy celne dotyczące towarów przewożonych drogą lądową i morską zostały ostatecznie skompletowane w wydanym w 1933 r. roku Prawie celnym. W okresie wcześniejszym, funkcjonariusze celni opierali się na regulacjach niższej rangi: rozporządzeniach Ministra Skarbu, a często na przepisach ustanowionych jeszcze przez organa celne zaborców.[...]
9/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość