Znajdź artykuł

Białoruś

Z dniem 22 maja 2006 r. weszło w życie wspólne postanowienie Białoruskiego Banku Narodowego i Głównego Komitetu Celnego regulujące zasady wwozu obcej waluty na obszar celny Białorusi. Dozwolona kwota deklarowanej ustnie wwożonej waluty została podwyższona z 3 do 10 tysięcy USD. Bez zmian pozostaje natomiast dozwolona kwota wywozu gotówki. Przy wywozie od 3 do 10 tysięcy USD wymagana jest pisemna deklaracja, a przy wyższych kwotach również specjalne zezwolenie.[...]
9/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość