Błędy popełniane w dokumentach SAD – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Błędy popełniane w dokumentach SAD

Dane umieszczane przez zgłaszającego w dokumentach SAD służą nie tylko procedurom celnym, lecz również po dokonaniu odprawy wykorzystywane są jako źródło informacji o obrotach handlu zagranicznego dla potrzeb szeroko rozumianej administracji, a także jako baza danych statystycznych. Jakość i prawdziwość tych danych ma duże znaczenie dla podejmowanych decyzji gospodarczych, gdyż praktycznie nie istnieje żadne inne źródło informacji o obrotach handlu zagranicznego. W celu zagwarantowania jak najlepszej jakości danych stosowane są bardzo skomplikowane kontrole komputerowe w urzędach statystycznych rejestrujących dane z dokumentów SAD, a także w Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego prowadzącym system informacyjny SAD łączący dane z całej Polski. Wychwycone błędy przekazywane są urzędom celnym do korekty. [...]
10/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość