Znajdź artykuł

Bariery swobodnego obrotu z zagranicą

Państwo realizując swoją strategię gospodarczą i społeczną musi posługiwać się instrumentami polityki handlowej wpływającymi na strukturę i kierunki obrotów z zagranicą. Ma to szczególne znaczenie w warunkach braku monopolu handlu zagranicznego, kiedy gospodarcze decyzje podmiotów nie są ograniczone w sposób bezpośredni. Podstawowym instrumentem wpływającym na decyzje gospodarcze polskich eksporterów i importerów jest taryfa celna importowa oraz system podatkowy. Oprócz tego istnieje jeszcze bardzo rozbudowany system zachęt i barier pozataryfowych.[...]

Kup aby przeczytać całość

Promocja!