Automatyczna rejestracja obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Automatyczna rejestracja obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych

Automatyczna rejestracja obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych, zwana dalej „automatyczną rejestracją”, jest – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz. U. Nr 157, poz. 1026, ze zm.) – ograniczeniem tego obrotu. Wśród innych ograniczeń obrotu towarowego z zagranicą, o których mowa w w/w ustawie (nieautomatyczna rejestracja obrotu, kontyngent i plafon ilościowy), automatyczna rejestracja wyróżnia się jednak najmniejszą dolegliwością dla importerów. 2 strony - 7914 znaków.[...]
2/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość