Znajdź artykuł

Austriackie prawo karne skarbowe

Problematyka prawa karnego skarbowego w Polsce jest rozpoznana bowiem opublikowano kilkanaście podręczników, komentarzy oraz dziesiątki artykułów przyczynkowych. Integracja europejska, wzmożone kontakty i bliska współpraca międzynarodowa ujawniają potrzebę szerszej prezentacji ustawodawstwa karnoskarbowego innych państw. Warto rozpocząć prezentację od charakterystyki austriackiego prawa karnoskarbowego. [...]
7/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość