Znajdź artykuł

Arkusze informacyjne stosowane w gospodarczych procedurach celnych

Arkusze informacyjne INF to formularze zawierające ważne, wymagane przez organy celne informacje, które muszą zostać przekazane/udostępnione innym organom celnym zaangażowanym w daną procedurę gospodarczą. Wystawiane są na wniosek zainteresowanego lub z inicjatywy organów celnych. ...[...]
6/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość