Znajdź artykuł

Anna Reiwer-Kaliszewska: „Środki antydumpingowe jako prawnofinansowy instrument ochrony gospodarki Unii Europejskiej”

W recenzowanej monografii Autorka przedstawia niezwykle skomplikowane i bardzo rzadko podejmowane w literaturze naukowej w Polsce, (choć nie na świecie o czym świadczy bogata bibliografia zagraniczna, przede wszystkim anglojęzyczna i niemieckojęzyczna), zagadnienie wpływu w polityce celnej zjawisk dumpingowych i przeciwdziałania im poprzez stosowania postepowań antydumpingowych. Choć praca ukazała się ponad rok temu i w minimalnym nakładzie zaledwie 100 egzemplarzy to faktycznie książka ta zasługuje na szersze upowszechnienie. [...]
12/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość