Znajdź artykuł

Analiza ryzyka w ochronie własności intelektualnej

Analiza ryzyka...                W celu wykluczenia możliwości wprowadzenia do Wspólnoty towarów podrabianych bądź pirackich, celnicy stosują analizę ryzyka (ang. risk analysis, niem. Rizikoanaliziert). Rozumieć ją należy jako dokonanie oceny, czy istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się jakiejś szkody, czyli sytuacji niepożądanej. W ochronie praw własności intelektualnej tą szkodą będzie oczywiście niebezpieczeństwo dopuszczenia do swobodnego obrotu wyrobów naruszających te prawa.[...]
7/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość