Znajdź artykuł

Analiza ryzyka podstawą nowoczesnego zarządzania procedurami celnymi

Od tysięcy lat przepływ towarów a także osób przekraczających granice celne wiązał się z bezpośrednią ich rewizją. Sytuacja uległa zmianie dopiero w okresie przyspieszonej globalizacji oraz rozwoju procesów integracji gospodarczej, kiedy granice celne zaczęły zanikać pomiędzy umawiającymi się stronami tworzącymi unie celne. Tym nie mniej w stosunku do partnerów trzecich granice te stawały się nawet bardziej szczelne i wymagały dokładniejszej oraz efektywniejszej kontroli celnej po to by chronić uczciwą konkurencję oraz zapewniać odpowiednia wpływy budżetowe. [...]
8/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość