Akty administracyjne w postępowaniu w sprawach celnych cz. I – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Akty administracyjne w postępowaniu w sprawach celnych cz. I

POJĘCIE AKTU ADMINISTRACYJNEGO Zgodnie z art. 7 Konstytucji wszelkie działania administracji publicznej muszą mieć swoją podstawę prawną. Prawem regulowana jest nie tylko całość działań administracji, ale także instrumenty, za pomocą których może ona działać. Zdarza się często, iż ustawy nakładając na administrację obowiązek wykonywania określonych zadań, nie precyzują formy, za pomocą której zadania te mają być realizowane. W tej sytuacji administracja zobowiązana jest do wyboru formy działania, która jej zdaniem jest najwłaściwsza w określonych warunkach, przy czym poprzez formę działania rozumieć należy “dopuszczony prawem środek zastosowany przez administrację dla załatwienia (rozwiązania) określonej sprawy” .[...]
8/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość